Therapievormen :

Psychoanalytische psychotherapie

Symptomen en klachten worden opgevat als de expressie van onderliggende onbewuste conflicten. En soms zijn ze een gevolg van tekorten en of beperkingen in eigen ontwikkeling wat voor een storing in het functioneren op bepaalde levensgebieden kan zorgen. Soms is een mix van beiden. Mijn rol als psychotherapeut is samen met u te exploreren naar de samenhang van klachten en symptomen enerzijds met persoonlijke en omgevingsfactoren anderzijds. Het identificeren van inadequate patronen en meer adequate patronen te ontwikkelen.

MBT Psychotherapiegroep

Systeem benadering

Soms is de individuele aanpak onvoldoende om de verschijnselen bij een persoon te kunnen verklaren en behandelen. Als er andere processen zich afspelen tussen de hulpvrager en zijn/haar omgeving (gezin, partner, collega´s, chef..etc) wordt de focus dan gericht op interacties dat zij met elkaar hebben.

De structuur van het gezin of echtpaar en de relationele interacties worden de focus van de observaties en de interventies. Uigaande van het gezin of relatie als eenheid wordt gewerkt o.a. aan probleemoplossend gedrag, assertiviteit en sociale vaardigheden, communicatie, zelfcontrole, herstructureren van disfunctionele gedachten.

Expertise

U kunt bij mij terecht voor coaching, psychologische begeleiding en psychotherapie. Mijn werkterrein omvat:

  • Depressie

  • Angst

  • Lage zelfwaardering

  • Werkgerelateerde problemen (motivatieproblemen, timemanagement, stress, burnout)

  • Psychosomatische klachten

  • Eetstoornissen

  • Slapeloosheid

  • Relatie en interpersoonlijke problemen

  • Opvoedingsproblemen

Duur van de behandeling

De eerste twee a drie gesprekken maken onderdeel van de evaluatie uit, welke bestaande is van gespreken, vragenlijsten en observaties. Hoe lang een behandeling duurt, is afhankelijk van het probleem. Tien tot vijfentwintig gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Bij complexe problematiek duurt een behandeling langer.

Bij individuele consulten bestaat een werkuur uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten verwerkingstijd.

Vergoeding van de sessies

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basis ggz. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Verzoek om informatie door Arbo-dienst of anderen

Wat u met de psycholoog bespreekt valt onder het beroepsgeheim en wordt dus door de psycholoog als vertrouwelijke informatie behandeld.

Wanneer een derde informatie wil ontvangen van de psycholoog, over uw toestand of uw behandeling, dan kunt u zelf bepalen of u dat goed vindt. Als u het goed vindt, dan tekent u een machtiging. De psycholoog zal vervolgens die informatie geven die voor de aanvrager belangrijk is om te weten.

Afspraken afzeggen

Wanneer u een afspraak hebt dan staat dat uur op uw naam gereserveerd. U kunt tot 24 uur van te voren afzeggen. Zegt u later af dan moet u helaas het volle bedrag betalen. Let er hierbij wel op dat het weekend niet meetelt. Dus als u uw afspraak van maandag wilt afzeggen, moet u uiterlijk donderdagochtend gebeld hebben.